[Previous entry: "Oudjaarsnacht"] [Main Index] [Next entry: "Plaatpraat"]

01/10/2004 Archived Entry: "Nieuwe werkgever"

Gisteren heeft de feestelijke overdracht plaatsgevonden van de Topografische Dienst aan het Kadaster. Na 189 jaar Defensieonderdeel te zijn geweest hoort de Topografische Dienst Kadaster vanaf vandaag thuis bij VROM. Als bedrijfsfotograaf mocht ik een reportage maken van de activiteiten rond deze herpositionering.
De TDK is gehuisvest in een groot gebouw bekleed met allemaal grijs-blauwe aluminiumplaten. Op de voorgevel is nu een afbeelding van Noord-Nederland aangebracht met de kaartbladnummers van de betreffende gebieden en het nieuwe logo van de Dienst. De onthulling van dit kunstwerk was voor rekening van Ed Nijpels, commissaris van de Koningin in Friesland, en Cees Bijl (boven), burgemeester van de gemeente Emmen.Powered By Greymatter