[Previous entry: "één jaar en verder..."] [Main Index] [Next entry: "Op de valreep"]

12/30/2004 Archived Entry: "Bedankt!"

Voor al diegenen die op enigerlei wijze de afgelopen maanden hun medeleven hebben laten blijken en ons tot steun zijn geweest tijdens de ziekte van mijn vader en na zijn overlijden heb ik onderstaande bedankkaart ontworpen.Powered By Greymatter