[Previous entry: "Hogerop"] [Main Index] [Next entry: "Observatorium"]

04/24/2005 Archived Entry: "Omstreden monument"

Binnenkort is het weer 4 mei, de dag waarop wij in Nederland de vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken. In heel Nederland, tot in de kleinste dorpjes toe, staan monumenten ter nagedachtenis aan hen die vielen in de strijd tegen de Duitsers of ten gevolge van de Duitse overheersing omkwamen.

Ook in Duitsland voelde men met het verstrijken van de jaren steeds meer de behoefte een monument op te richten ter nagedachtenis aan de slachtoffers van oorlog en geweld. Met de vijftigste verjaardag van de Duitse nederlaag in het vooruitzicht, besloot Kohl, na vele jaren van eindeloze debatten in de Bundestag, tot eigenmachtig optreden en gaf hij in 1993 in stilte opdracht om de Berlijnse Neue Wache, het voormalige DDR-monument voor 'de slachtoffers van fascisme en militarisme', om te bouwen tot Bundesehrenmal. Veel kritiek kreeg Kohl vervolgens vanwege zijn keuze voor een beeld van een rouwende moeder met haar dode zoon op schoot. Een dergelijk christelijk getint symbool werd als totaal misplaatst beschouwd in een monument dat ook de joodse slachtoffers moest herdenken. Ernstiger was echter dat de bondskanselier vasthield aan de inscriptie 'Für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft'. Daaronder vielen immers ook nazi's die zich hadden opgeofferd voor hun ideaal.

Binnenkort wordt in Berlijn, pal naast de Brandenburger Tor, het Holocaust Monument geopend en heeft ook Duitsland eindelijk een volwaardig gedenkteken ter nagedachtenis aan de miljoenen uitgemoorde joden. Opdat wij niet vergeten.
Powered By Greymatter