[Previous entry: "Kleurbalans"] [Main Index] [Next entry: "Jeugdvoetbal"]

06/10/2005 Archived Entry: "Kadasterkalender 2005 - blad juni"

Het juniblad van deze kalender is gewijd aan het moerasgebied De Weeribben in de provincie Overijssel. Ten gevolge van turfwinning is een uitgestrekt gebied (3500 ha) van plassen en sloten ontstaan. Tegenwoordig wordt 1200 ha van dit Nationaal Park gebruikt ten behoeve van de rietteelt. Tijdens mijn speurtocht naar geschikt beeldmateriaal kwam ik ook met een rietsnijder aan de praat. Althans, hij hielp zijn schoonvader mee. Zelf is hij instrumentmaker van beroep en het bleek dat hij zo'n 17 jaar geleden nog stage had gelopen op de toenmalige instrumentmakerij van de Topografische Dienst, nota bene het onderwerp van de kalender. Hoe klein kan de wereld zijn!Powered By Greymatter