[Previous entry: "Gekken en dwazen..."] [Main Index] [Next entry: "Examenopdracht"]

10/10/2005 Archived Entry: "Beeldig"Een bij duiven in Pisa geliefd standbeeld van Cosimo I, in 1596 vervaardigd door de beeldhouwer Pietro Francavilla.

Powered By Greymatter