[Previous entry: "Geslaagd!"] [Main Index] [Next entry: "weer prijs!"]

10/24/2005 Archived Entry: "Kadasterkalender 2005 - blad oktober"

Het oktoberblad van deze kalender is gewijd aan de provincie Flevoland en laat in kaarten de snelle groei van Lelystad zien vanaf de inpoldering in 1957 tot de stad die het tegenwoordig is.
De foto's die ik hierbij gemaakt heb behandelen enerzijds de techniek van optekenen tijdens de verkenning die toentertijd werd gehanteerd en anderzijds laten ze een beeld zien van een aantal opvallende bouwwerken rond het tegenwoordige Lelystad.

In de jaren zestig en zeventig werd bij de Topografische Dienst tijdens de verkenning het lijnenbeeld niet met inkt ingetekend, zoals later gebruikelijk was, maar werden de barietfoto's met een spitse graveernaald ingekrast. Zelf heb ik in mijn opleidingstijd ook nog een korte periode met deze techniek verkend. Aan het eind van de verkenningsdag werd het verkende deel van de foto dan met zwarte schoenpoets ingesmeerd en vervolgens uitgepoetst waarna de ingekraste lijnen zichtbaar werden. Met ecoline werden daarna, tijdens de afwerking, de verschillende elementen, ter verduidelijking, ingekleurd. Op onderstaande luchtfoto uit 1962 van Elburg is bijvoorbeeld een stuk loofbos groen ingekleurd en zijn de huizen rood.In de korte tijd die ik in Lelystad nog voor mijn opdracht had (ik was diezelfde dag ook in Naarden-Vesting) heb ik een bezoek gebracht aan Lelystad-Haven waar de toenmalige polderwerkers in barakken verbleven. Tegenwoordig worden die gebouwen overigens nog steeds gebruikt door een jeugdherberg. De haven is tegenwoordig in gebruik als jachthaven voor de pleziervaart. Op onderstaande foto is in de achtergrond de RTV-toren van Lelystad zichtbaar.Deze foto plaatste men toch liever als de foto van de Batavia omdat die, volgens de woordvoerder van het Kadaster te oubollig zou zijn en niet zou passen bij het (gewenste) imago.De Houtribsluizen (met weer de RTV-toren) bezocht ik tegen zonsondergang wat goed te zien is aan de kleur van het licht en de lange schaduwen. De zes sluizen zijn samen in staat maximaal 630 kubieke meter water per seconde te spuien!
Powered By Greymatter