[Previous entry: "Deventer Kleuren"] [Main Index] [Next entry: "Kadasterfamiliedag 2006"]

05/14/2006 Archived Entry: "Luchtmachines"

Momenteel ben ik werkzaam in de Flevopolder, nu in Almere, maar een paar weken geleden in het agrarische buitengebied. Dit gebied kenmerkt zich door enorme landbouwpercelen met meestal per vier gegroepeerde boerderijen langs lange polderwegen. Een ander niet te missen element in de polder zijn de enorme windturbines die in lange rechte banen langs de wegen zijn opgesteld en die in belangrijke mate het aanzien bepalen. Verder wordt op een wolkenloze dag al gauw duidelijk dat Schiphol niet ver weg kan zijn gezien het drukke luchtverkeer. Bijgaande foto was dan ook niet moeilijk te maken maar een kwestie van anticiperen, inkaderen en ... op het knopje drukken.
Powered By Greymatter