[Previous entry: "Tulpen"] [Main Index] [Next entry: "Urban Fotografie"]

08/14/2011 Entry: "Noord/Zuidlijn Amsterdam"

Tijdens een bedrijfsuitje bezochten we eind juni het infocentrum van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn en kregen daar ook een rondleiding in de inmiddels al enkele jaren gereed zijnde tunnel die de verbinding vormt vanaf Amsterdam-Noord. Het is in wezen gewoon een nog niet in gebruik genomen tunnel maar toch ging er een aardig urban sfeertje vanuit. Dit thema had op dat moment, ivm de fotoladdercompetitie van Fotogroep Vlinderstad, mijn warme belangstelling.


Powered By Greymatter